Bevolkingsregisters Bodegraven, 1880-1900

Met dit project vraagt het RHC uw hulp bij het doorzoekbaar maken van bevolkingsregisters op internet. Met het indexeren van de bevolkingsregisters kunnen bezoekers van onze website nog meer informatie over hun voorouders op een snelle manier vinden.

Wat zijn bevolkingsregisters?
De meeste gemeenten binnen het werkgebied van het RHC hebben vanaf 1850 een bevolkingsregister. In de bevolkingsregisters werden alle inwoners vermeld, met gegevens over geboorte, beroep, godsdienst, adres en indien van toepassing de vestiging in of vertrek uit de gemeente en het overlijden. Een bevolkingsregister bestrijkt een bepaald tijdvak, meestal ongeveer tien jaar.

Naast de gewone bevolkingsregisters waren er vaak afzonderlijke delen voor dienstboden en knechten en soms voor de bewoners van bepaalde instellingen (zoals de vrouwengevangenis in Woerden) of bijzondere groepen zoals schippers of militairen.

Project
In dit project worden een beperkt aantal velden uit de bevolkingsregisters ingevoerd zodat de onderzoeker aan de hand daarvan de gezochte persoon snel kan terugvinden. De extra (niet ingevoerde) velden zijn dan op de scan zelf te bekijken.

Hieronder staat de lijst met in te vullen velden.

  • Paginanummer
  • Voornamen
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Beroep

Zie voor meer informatie over de wijze van invoeren de invoerinstructies en voor informatie over de verschillende schermen en knoppen de instructie crowdsourcing.

Wat levert het project op?
De beschrijvingen worden door twee deelnemers ingevoerd en door een controleur gecontroleerd. Nadat de beschrijvingen zijn goed gekeurd verschijnen de resultaten online op de website van het RHC.

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Hulpdocumenten

Invoerinstructies
Oefenen

Deelnemers

Onbekend
Projectleider
Bert
Controleur
Jolanda
Controleur
Lilian
Controleur
Dick
Controleur
21 deelnemers
Vrijwilligers