Terug naar omvattend item
Gerecht Harmelen c.a.(inclusief Haanwijk, Harmelerwaard en Bijleveld) (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 725Minuten van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en taxatie, achterin klapper over periode 1802 juli - 1811, 1809-1811, 1 pak