Terug naar omvattend item
Gerecht Harmelen c.a.(inclusief Haanwijk, Harmelerwaard en Bijleveld) (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 731Lijst van overleden personen over de periode 1795-1811, opgemaakt door de doodgraver te Harmelen, c. 1812, 1 stuk