Terug naar omvattend item
Gerecht Harmelen c.a.(inclusief Haanwijk, Harmelerwaard en Bijleveld) (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 726Minuten van akten van publieke verkoop en verpachting en betreffende enkele andere zaken, 1777, 1791, 1800-1811, 1 omslag