Terug naar omvattend item
Gerecht Blokland (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 350Minuten van akten, voornamelijk van overdracht en hypotheek, met bijbehorende verklaringen van ontvangst van de 40ste penning en van procuratie en boedelscheiding, 1791-1810, 1 omslag