Terug naar omvattend item
Ambacht Rietveld en de Bree (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1'Rechtboeken', verslagen van 'rechtdagen' en vergaderingen van het gerecht, met huwelijksakten en naamlijsten van schepenen, 1632-1709, 1 deel