Terug naar omvattend item
Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1790Minuten van akten van overdracht, met enkele verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1714-1810, 1 pak