Terug naar omvattend item
Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1791Minuten van akten van hypotheek, met enkele verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1724-1810, 1 omslag