Terug naar omvattend item
Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1789Protocollen van akten van overdracht, hypotheek, taxatie, ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking en indemniteit, 1788-1809, 1 deel