Terug naar omvattend item
Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1794Minuten van akten betreffende overige zaken, 1712-1732, 1752-1810, 1 omslag