Terug naar omvattend item
Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1792Minuten van akten van taxatie, opgemaakt in verband met de aangifte voor de heffing van de 20ste en 40ste penning, 1714-1809, 1 omslag