Terug naar omvattend item
Gerecht Gerverscop in het Westeinde (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 701Minuten van akten van overdracht, met enkele verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1690-1808, 1 omslag