Terug naar omvattend item
Gerecht Gerverscop in het Westeinde (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 700Protocol van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en testament, 1694-1810, tevens protocol van akten van verhuur van vee, 1745-1789 en register van huwelijksafkondiging en -voltrekking, 1695-1767. Achterin klapper, 1694-1810, 1 deel