Terug naar omvattend item
Gerecht Gerverscop in het Westeinde (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 702Minuten van akten betreffende overige zaken, o.a. van hypotheek en taxatie, 1684-1807, 1 omslag