Terug naar omvattend item
Gerecht 's-Gravesloot (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 705Akte van transport voor schout en geburen van 's-Gravensloot door Luijdt Gerritsz wonende te Kamerik van percelen land gelegen op 's-Gravensloot, aan Jan Dircxz Schuijlenburch, minuut, 1615, 1 stuk