Terug naar omvattend item
Gerecht Reijerscop-St. Pieters (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1795Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie, ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, tevens register van bestuurlijke zaken, met lijsten van aan besmettelijke ziekten gestorven vee, 1744-1747, gedeeltelijk afschriften, 1640-1784, 1 deel