Terug naar omvattend item
Gerecht Reijerscop-St. Pieters (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1796Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie, ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, tevens register van bestuurlijke zaken, gedeeltelijk afschriften, 1789-1809, 1 katern