Terug naar omvattend item
Gerecht Indijk (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 836Minuten van akten van publieke verkoop van roerende en onroerende goederen, 1772-1781, 1 pak