Terug naar omvattend item
Gerecht Indijk (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 837Minuten van akten van publieke verkoop van roerende en onroerende goederen, 1782-1791, 1 pak