Terug naar omvattend item
Gerecht Indijk (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 833Minuten van akten van publieke verkoop van roerende en onroerende goederen, 1652, 1668, 1697, 1714-1747, 1 pak