Terug naar omvattend item
Gerecht Indijk (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 840Minuten van akten van publieke verkoop van roerende en onroerende goederen, 1809-1810, 1 omslag