Terug naar omvattend item
Gerecht Indijk (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 825Rol van civiele zaken, 1671-1804; tevens protocol van akten van huwelijksvoltrekking, 1702-1795, van akten van indemniteit, 1744-1794 en register van bestuurlijke zaken, voornamelijk betreffende de benoeming van schepenen en van ingekomen rekesten, 1691-1804, 1671-1804 (feb), 1 deel