Terug naar omvattend item
Gerecht Indijk (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 844Register van ontvangst van de belasting op huwelijksvoltrekkingen, 1740-1804 en begrafenissen, 1740-1805, 1 deel