Terug naar omvattend item
Gerecht Indijk (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 839Minuten van akten van publieke verkoop van roerende en onroerende goederen, 1801-1808, 1 pak