Terug naar omvattend item
Gerecht Indijk (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 835Minuten van akten van publieke verkoop van roerende en onroerende goederen, 1760-1771, 1 pak