Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2394Minuten van akten van hypotheek, met verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1753-1808, 1 pak