Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2395Minuten van akten van verkoop van onroerende goederen, 1653-1734, 1 pak