Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2392Minuten van akten van overdracht, met verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1804-1808, 1 omslag