Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2386Minuten van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en boedelscheiding, achterin tafel, 1808-1811, 1 band