Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2374Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en procuratie, gedeeltelijk afschriften, achterin tafel, 1629-1640, 1 deel