Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2389Minuten van akten van overdracht, met verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1752-1767, 1 pak