Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2384Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en procuratie, gedeeltelijk afschriften, achterin tafel, 1787 (dec) - 1805 (juli), 1 deel