Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2391Minuten van akten van overdracht, met verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1783-1803, 1 pak