Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2371Stukken betreffende enkele voor het gerecht gevoerde boetstraffelijke zaken, 1685, 1688, 1705, 1716, 1766, 1 omslag