Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2387Minuten van akten van overdracht, met verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1677-1725, 1 pak