Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2393Minuten van akten van hypotheek, met verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1677-1752, 1 omslag