Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2375Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en procuratie, gedeeltelijk afschriften, achterin tafel, 1641-1656 (mei), 1 deel