Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2388Minuten van akten van overdracht, met verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1726-1751, 1 pak