Terug naar omvattend item
Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2383Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en procuratie, gedeeltelijk afschriften, achterin tafel, 1773-1787 (dec),