Terug naar omvattend item
Gerecht Wulverhorst, Kromwijk en Linschoterhaar Inventarisnummer 8Akten van overdracht en hypotheek, met bijbehorende akten, bevestigende de ontvangst van de 40e penning en andere bijlagen, met voorin een tafel over de jaren 1804-1807, meest ondertekende minuten, met hiaten, 1724-1807, 1 pak