Terug naar omvattend item
Gerechten van Breudijk-Gerverscop (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 357Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht en hypotheek, 1806-1811, tevens register van akten van huwelijksafkondiging, met afschriften van akten, 1681, 1712-1802, 1806-1811, 1 deel