Terug naar omvattend item
Ambacht Barwoutswaarder en Bekenes (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 3"Register van de Staat van de XL en LXXXste penning" (verkoop, vervreemding, hypothecatie van vaste goederen) 1759-1796. "Register van de extraordinaire XLste penning van de verkochte roerende goederen" 1759-1796. "Register der collaterale ofte Xde en XVde en XXe penningen" 1759-1797, 1759-1797, 1 deel