Terug naar omvattend item
Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk
Inventarisnummer 27 Akten van overdracht, met akte van kwitantie wegens de ontvangst van de 40e penning en enkele andere bijbehorende stukken, getekende minuten, 1725-1771, 1 pak