Terug naar omvattend item
Gerecht Heeswijk Inventarisnummer 11Akten van overdracht met enige bijbehorende akten van kwitantie wegens de ontvangst van de 40e penning, minuten, 1639, 1725-1772, 1 pak