Terug naar omvattend item
Gerecht Heeswijk Inventarisnummer 12Akten van overdracht met enige bijbehorende akten van kwitantie wegens de ontvangst van de 40e penning, minuten, 1773-1810, 1 pak