Terug naar omvattend item
Gerecht Linschoten en Mastwijk Inventarisnummer 83Minuten van akten van overdracht en hypotheek, met enkele bijbehorende akten, voornamelijk van procuratie en toestemming, met verklaringen van ontvangst van de 40e penning, met tafels, 1726-1737, 1 band