Terug naar omvattend item
Weeskamer Woerden Inventarisnummer 6"Het rode register van de weescamer", met klapper op de voornamen
, 1653 (juli) - 1671 (sep), 1 deel