Terug naar omvattend item
Weeskamer Woerden Inventarisnummer 7"Het groene register van de weescamer", 1671 (okt) - 1765 (okt), 1 deel