Terug naar omvattend item
Gerecht Achthoven Inventarisnummer 6"Register van allerhande actens [...]", protocol van akten, voornamelijk van overdracht en indemniteit, van ook van ondertrouw en andere, 1763-1810, 1 deel