Terug naar omvattend item
Gerecht Achthoven Inventarisnummer 5Akten van overdracht, hypotheekstelling en van verhuur van koeien met enkele bijbehorende akten van kwitantie wegens ontvangst van de 40e penning, minuten en gelijktijdige afschriften, 1726, 1729, 1744, 1745-1810, 1 pak